แอพพลิเคชั่น 2 แชะ อัตลักษณ์ เป็นโปรแกรมที่สำนักงาน กสทช. พัฒนาขึ้น เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบตัวตนของผู้ซื้อซิมการ์ดด้วยการตรวจสอบอัตลักษณ์ และการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียน โดยมีการตรวจสอบอัตลักษณ์ ของผู้ซื้อซิมการ์ด “ก่อน” การลงทะเบียนและเปิดใช้งาน

ดาวน์โหลด
  • ใช้ได้กับ Android 4.4 ขึ้นไป

  • Version: 4.16 updated on 29-Mar-2024

ดาวน์โหลด
  • ใช้ได้กับ iOS 7.0 ขึ้นไป

  • Version: 4.15 updated on 20-Feb-2020

*Application สำหรับผู้ให้บริการโทศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจำหน่ายซิมการ์ดของผู้ให้บริการเท่านั้น